För dig inom hälso- och sjukvården

Om du inte hittar den information du söker, sänd gärna ett mejl till info@abigo.se

För sjukvårdspersonal

Otovent® behandlar öronkatarr

Otovent behandlar öronkatarr (OME) genom att utjämna negativt tryck i mellanörat. När Otovent används genereras ett positivt tryck i nasofarynx som utjämnar undertrycket i mellanörat vid örontrumpeten. Både den passiva inflationsfasen och den aktiva deflationsfasen möjliggör att örontrumpeten öppnas. Omkring hälften av alla öronkatarrer läker normalt ut inom en till tre månader. Men eftersom symtom kan vara långdragna kan önskemål finnas att påskynda förloppet. Om patienten inte har öroninflammation eller en infektion i övre luftvägarna kan Otovent användas. Studier visar att Otovent kan utjämna negativt tryck i mellanörat och därmed förbättra hörseln samt lindra övriga symtom på öronkatarr.

Så här används Otovent®

 • Anslut

  Anslut ballongen till munstycket. Håll den runda delen av munstycket ordentligt mot vänster näsborre med vänster hand. Tryck på höger näsborre med ditt högra pekfinger så att näsborren är helt stängd.

 • Blås upp

  Dra djupt efter andan, stäng munnen och blås försiktigt men bestämt upp ballongen med vänster näsborre tills den når storleken av en grapefrukt (10-12 cm). När ballongen är uppblåst ska du svälja ett par gånger.

 • Repetera

  Upprepa proceduren med höger näsborre.

Otovent® kan både förebygga och lindra

Otovent är den enda kliniskt effektiva, icke-kirurgiska, läkemedelsfria behandlingen vid öronkatarr (OME). Reglering av trycket i mellanörat är en känd och viktig mekanism vid behandling av störningar i mellanörat hos barn och vuxna. Normalt utjämnas trycket i mellanörat genom att man sväljer eller gäspar. Om mekanismerna för att reglera undertrycket inte fungerar som det ska, bildas efter några veckor vätska, vilket leder till hörselnedsättning.

Otovent har genomgått omfattande kliniska prövningar och nedanför kan du få tillgång till kliniska data som rör Otovent.

Studier bakom Otovent®

Sammanfattningar av studieresultat genomförda av Abigo Medical AB

 • Nice

  NICE guidlines

  NICE guidelines

  Link
 • Williamson et al (2015)

  The researchers found the use of autoinflation in young, school-aged children with otitis media with effusion to be feasible, safe and effective in clearing effusions, and in improving important ear symptoms, concerns and related quality of life over a 3-month watch-and-wait period.

  Link
 • Stangerup et al

  The conclusion made was autoinflation reduced the need for insertion of ventilation tubes not only in the short term but also over a long period of follow up. The children should be followed as long as they are at risk of recurrence.

  Link
 • Blanshard et al

  Autoinflation in children aged 4–11 years with otitis media with effusion is feasible in primary care and effective both in clearing effusions and improving symptoms and ear-related child and parent quality of life.

  Link
 • Perera et al (2013)

  Subgroup analysis based on the type of intervention showed a significant effect using a Politzer device under one month and over one month. None of the studies demonstrated a significant difference in the incidence of side effects between interventions.

  Link
 • Ercan et al (2005)

  The conclusion made was autoinflation reduced the need for insertion of ventilation tubes not only in the short term but also over a long period of follow up. The children should be followed as long as they are at risk of recurrence.

  Link
 • Hanner (1997)

  The results confirmed previous observations regarding the benefit to be gained by autoinflation in patients with Eustachian tube dysfunction and secretory otitis media.

  Link
 • Leunig et al (1995)

  In summary, regular Otovent supported aeration of the middle ear in many cases can be an alternative to paracentesis.

  Link
 • Stangerup et al (1996)

  Only 21 per cent of the youngest children with negative middle ear pressure after flight managed a successful Valsalva's manoeuvre, whereas 82 per cent could increase the middle ear pressure inflating the Otovent set.

  Link
 • Stangerup et al (1998)

  The prevalence of barotitis amongst 45 children and 49 adults in transit was found to be highest in children, 28%, compared with adults, 10%. Only 6% of the children with negative middle ear pressure after flight managed a successful Valsalva manoeuvre, whereas 33% could normalise the middle ear pressure by inflating the Otovent.

  Link
 • Stangerup et al (2004)

  In ears with a negative pressure after flying, the pressure could be equalized by Valsalva’s manoeuvre in 46%. Passengers who were unable to equalize the pressure in this way inflated a nasal balloon, and in 69%, this manoeuvre cleared the middle ear pressure. The incidence of

  Link
 • Stangerup et al (1998)

  The prevalence of barotitis amongst transit passengers was found to be highest in young children, 25 %, compared with adults, five per cent. Only 21 % of the youngest children with negative middle ear pressure after flight managed a successful Valsalva's manoeuvre, whereas 82 % could increase the middle ear pressure inflating the Otovent set.

  Link

Fyra randomiserade kontrollerade studier, alla hos barn, visade att användningen av Otovent gav betydande förbättring avseende utjämnande av negativt tryck i mellanörat, jämfört med standardbehandling. En av studierna rapporterade också en signifikant minskning av röroperationer.