We are here to help you.

If you can’t find your answer here, please use the form here
or email us at info@abigo.se

Generella frågor

  • Otovent kan användas från 3 år och uppåt.

  • Första behandlingsveckan ska Otovent användas åtminstone 3 gånger per dag (morgon, middag, kväll) med en uppblåsning per näsborre vid varje tillfälle. Andra behandlingsveckan ska Otovent användas åtminstone 2 gånger per dag (morgon och kväll). Behandlingen kan därefter fortsätta och det kan ta några månader innan maximal effekt nås.

  • Otovent är en säker metod. I sällsynta fall kan övergående biverkningar i form av öronsmärta, huvudvärk, yrsel eller näsblod uppstå.

  • Om inte tryckskillnaden utjämnas genom att örontrumpeten öppnas kan vätska bildas bakom trumhinnan. Då har en öronkatarr uppstått.

  • Ballongen ska inte rengöras. Den kan användas upp till 20 uppblåsningar, därefter ska den bytas.

  • När Otovent inte används ska nässtycket och ballongerna skyddas för ljus och förvaras i orginialförpackningen eller i pocketasken.

  • Använd vid behov ett milt rengöringsmedel och vanligt vatten.

Otovent

Otovent
  • Kontakta er vårdcentral för att först reda ut att ditt barn inte har någon annan bakomliggande öronsjukdom, som till exempel öroninflammation.

  • Är ballongen ny, dra lite i den för att mjuka upp eller blås själv upp den en gång. Prova sedan på nytt.

  • Ja, om ditt barn kan blåsa ut luft genom näsan (snyta sig) så kan Otovent användas vid start och landning eller när barnet upplever obehag i örat. Otovent kan användas från 3 års ålder.