Varför är det viktigt att behandla tryckskillnad i öronen, vanligen beskrivet som lock i örat?