Om mitt barn inte med sin lungkraft klarar att blåsa upp ballongen – vad gör jag då?