Min patient vill använda Otovent i samband med en flygning, går det bra?