Pasienten klarer ikke blåse opp Otovent-ballongen. Hva kan jeg gjøre?