Pasienten er bekymret for at Otovent kan skade øret. Er det grunn til bekymring?