We are here to help you.

If you can’t find your answer here, please use the form here
or email us at info@abigo.se

Generella frågor

 • Otovent är en medicinteknisk produkt som är utvecklad för att skonsamt utjämna undertrycket i mellanörat.

 • Första behandlingsveckan bör Otovent användas åtminstone tre gånger per dag (morgon, middag, kväll) med en uppblåsning per näsborre vid varje tillfälle. Andra behandlingsveckan bör Otovent användas åtminstone två gånger per dag (morgon och kväll). Behandlingen kan därefter fortsätta. Det kan ta några månader innan maximal effekt nås.

 • Otovent kan användas från 3 år och uppåt.

 • Första behandlingsveckan ska Otovent användas åtminstone 3 gånger per dag (morgon, middag, kväll) med en uppblåsning per näsborre vid varje tillfälle. Andra behandlingsveckan ska Otovent användas åtminstone 2 gånger per dag (morgon och kväll). Behandlingen kan därefter fortsätta och det kan ta några månader innan maximal effekt nås.

 • Otovent är en säker metod. I sällsynta fall kan övergående biverkningar i form av öronsmärta, huvudvärk, yrsel eller näsblod uppstå.

 • Otovent ska inte användas vid förkylning, öroninflammation eller infektion i övre luftvägarna.

 • Om inte tryckskillnaden utjämnas genom att örontrumpeten öppnas kan vätska bildas bakom trumhinnan. Då har en öronkatarr uppstått.

 • Vissa patienter kan uppleva obehag i örat i samband med uppblåsningen av Otovent. Eventuellt obehag avtar vid kommande behandlingar och visar att behandlingen fungerar som den ska. Titta gärna på denna video.

 • Du ska endast använda ballongerna som ingår i Otovents sortiment. Dessa är utvecklade och anpassade för att öppna örontrumpeten på ett säkert sätt.

 • Ballongen ska inte rengöras. Den kan användas upp till 20 uppblåsningar, därefter ska den bytas.

 • När Otovent inte används ska nässtycket och ballongerna skyddas för ljus och förvaras i orginialförpackningen eller i pocketasken.

 • Använd vid behov ett milt rengöringsmedel och vanligt vatten.

Otovent

Otovent
 • Kontakta er vårdcentral för att först reda ut att ditt barn inte har någon annan bakomliggande öronsjukdom, som till exempel öroninflammation.

 • Är ballongen ny, dra lite i den för att mjuka upp eller blås själv upp den en gång. Prova sedan på nytt.

 • Ja, om ditt barn kan blåsa ut luft genom näsan (snyta sig) så kan Otovent användas vid start och landning eller när barnet upplever obehag i örat. Otovent kan användas från 3 års ålder.